Home Uvod Matematika Citati matka Zabavna matematika Matematika kao pjesma Upitnik za učenike Anketa za učenike Osmašima za kraj Prilagođeni program Logo Šala mala Linkovi Kako povrijediti dijete Za učenike Za učitelje Život i učenje Osobni podaci

 

 

Uvod  

 

Pred vama je osamdesetak stranica formata A4 na kojima je napravljen sažetak brojnih predavanja i pročitanih knjiga. Osobno mi je namjera to mnoštvo podataka sistematizirati kako bih mogao što više toga efikasno koristiti u nastavi. S druge strane želja mi je da svi vi koji posjećujete ovu stranicu svojim primjedbama, kritikama i sugestijama doprinesete našem zajedničkom radu u unapređivanju nastave matematike. Naglašavam da je mnoštvo materijala preuzeto s brojnih seminara, predavanja ili je preneseno iz razne literature. Nije mi namjera nekome ''ukrasti'' autorstvo, već te radove što sažetije prezentirati svima.

 

Cijeli rad se može podijeliti na dva dijela: prvi se odnosi na matematiku dok se u drugom dijelu opisuju učitelj i učenik te njihov međusobni odnos.

 

matematika – matematika kao znanost, metodika matematike, nastava matematike, metodičko oblikovanje sata matematike, tekstualni zadaci, misaone radnje, neuspjeh u nastavi matematike, matematički talent...

 

matematički citati – citati matematičara i neke misli koje mogu poslužiti kao plakati

 

zabavna matematika – (ne)matematičke razbibrige, uskršnji zadaci, valentinovo, matkaš – odlikaš...

 

matematika kao pjesma: balada o rastresenom profesoru matematike, mojim prijateljima matematičarima, volim te, život nije geometrija, loš učenik...

 

upitnik za učenike – kako na učitelje gledaju djeca ?

 

anketa za učenike – strah od matematike, kakvi su satovi matematike

 

osmašima za kraj – kratak osvrt na osnovnoškolsku matematiku

 

prilagođeni program – dva primjera prilagođenog programa

 

logo

 

matematička šala – šale na račun matematičara

 

linkovi – stranice na hrvatskom vezane uz nastavu matematike

 


 

kako povrijediti dijete – 84 načina na koje možete povrijediti dijete

 

za učenike – kako učiti, organizacija vremena, učitelj i učenik, zašto voljeti školu...

 

za učitelje – kako raditi bolje i biti bolji

 

život i učenje – učimo li za školu ili za sebe ?

 

osobni podaci – kontakt

 

 
|          VRH          |          POČETNA          |