Home Uvod Matematika Citati matka Zabavna matematika Matematika kao pjesma Upitnik za učenike Anketa za učenike Osmašima za kraj Prilagođeni program Logo Šala mala Linkovi Kako povrijediti dijete Za učenike Za učitelje Život i učenje Osobni podaci

 

 

Anketa za učenike

 

 

ANONIMNA   ANKETA   ZA   UČENIKE

 

1. Je li te strah u školi ?                   DA       NE

2. Od čega doživljavaš strah ? ____________________________________________________

3. Je li te strah nekog predmeta – kojeg ? ____________________________________________________

4. Kako se osjećaš kad te je strah ? ____________________________________________________

5. Što poduzimaš da smanjiš strah ? ____________________________________________________

6. Što predlažeš za promjenu da smanjiš strah ? ____________________________________________________

 

 

Oznakom X označi odgovor koji najbolje opisuje tvoje stanje i razmišljanje o matematici.

 

 

TOČNO

DJELOMIČNO

TOČNO

NETOČNO

Veseli me što u školi imamo matematiku.

 

 

 

 

Ako na satu matematike nešto trebam objasniti uvijek se bojim da ću nešto krivo reći.

 

 

 

 

Već sama pomisao na sat matematike pokvari mi jutro.

 

 

 

 

Kad na satu matematike dođem na red za odgovor često zaboravim čak i ono što sam dobro znao.

 

 

 

 

Bilo bi lijepo kad ne bi bilo satova matematike.

 

 

 

 

Najviše onoga što se mora učiti u matematici u životu čovjeku uopće nije potrebno.

 

 

 

 

Ponekad mi se na satu matematike čini da su svi bolji od mene.

 

 

 

 

Rado idem na sat matematike.

 

 

 

 

Kad čujem na satu matematike moje ime odmah mi je zlo.

 

 

 

 

Na satu sam loše raspoložen.

 

 

 

 

Kad na satu matematike dobijemo radni zadatak već na početku znam da ga neću dobro uraditi.

 

 

 

 

U matematici ima jako malo onoga što me zanima.

 

 

 

 

Već kad učitelj matematike najavi da će me pitati matematiku osjećam nešto čudno u želucu.

 

 

 

 

Na satu matematike se često bojim da ću dobiti lošu ocjenu.

 

 

 

 

Na satu matematike ponekad radimo tako da se i dobro zabavljam na satu.

 

 

 

 

Kad pišem pismeni ispit znanja već na početku znam da to neću dobro napraviti.

 

 

 

 

Već dok se dijele ispiti znanja srce mi počinje jače tući.

 

 

 

 

Kad pišem pismeni ispit često napravim puno grešaka jer se jako bojim.

 

 

 

 

Nakon pismenog ispita imam osjećaj da sam napravio puno grešaka i u zadacima koje sam znao.

 

 

 

 

Jako se bojim mog učitelja matematike.

 

 

 

 

Učitelj matematike ocjenjuje pravedno, ocjena ovisi samo o radu i znanju učenika.

 

 

 

 

 

ANONIMNA  ANKETA  ZA  UČENIKE

MATEMATIKA

 

Oznakom X označi odgovor koji najbolje opisuje tvoje stanje i razmišljanje o matematici.

 

 

 

TOČNO

DJELOMIČNO

TOČNO

NETOČNO

Predmet mi je zanimljiv.

 

 

 

 

Način tumačenja gradiva je zanimljiv i motivirajući.

 

 

 

 

Atmosfera na satu je radna i opuštena.

 

 

 

 

Disciplina na satu omogućava dobar rad.

 

 

 

 

Nastavni satovi su uglavnom dinamični i dobro iskorišteni.

 

 

 

 

Nastavnik govori glasno i razgovjetno.

 

 

 

 

Nastavnikova tumačenja gradiva su jasna i razumljiva.

 

 

 

 

Nastavnik će tumačenje rado        svaku nejasnoću.    

 

 

 

 

Učenici su uglavnom aktivno         uključeni u rad kroz razgovor, izradu zadataka, praktične radove i učenička izlaganja.

 

 

 

 

Ako se pazi na satu kod kuće ne treba previše učiti.

 

 

 

 

Kroz predavanja se vidi  svrha učenja tog predmeta i njegova povezanost sa životom.

 

 

 

 

Nastavnik poštuje prava učenika  i odnosi se prema učenicima s

poštovanjem i razumijevanjem.     

 

 

 

 

S nastavnikom mogu uvijek i bez problema razgovarati.

 

 

 

 

Kod usmenog ispitivanja nastavnik nastoji smanjiti napetost i pomoći učeniku da što bolje pokaže svoje znanje.

 

 

 

 

Za pismeni ispit ima dovoljno (i previše) vremena.       

 

 

 

 

Pitanja za pismeni ispit su dovoljno uvježbana i jasna.

 

 

 

 

Nastavnikove ocjene i komentari djeluju poticajno i motiviraju me za učenje

 

 

 

 

Nastavnik pravedno ocjenjuje. Ocjena ovisi o radu i znanju učenika

 

 

 

 

Nastavnik ima preblage  kriterije i  dobra ocjena se prelako dobije.

 

 

 

 

 

*1* Što ti se sviđa u radu učitelja matematike?

*2* Koje su tvoje primjedbe na rad učitelja matematike, što smatraš da nije bilo u redu?

*3* Što bi učitelj, prema tvom mišljenju, mogao učiniti da bi njegov rad bio još bolji?

 
|          VRH          |          POČETNA          |